Fflats

שלב הבנייה
דירות מרוהטות
דירה מספר 22
תשואה 7,95%
החזר כספי 12,6 שנים
הכנסה חודשי 550$
מחיר 83,000$
דירה מספר 15
תשואה 7,8%
החזר כספי 12,8 שנים
הכנסה חודשי 350$
מחיר 54,000$
דירה מספר 13
תשואה 7,7%
החזר כספי 13,0 שנים
הכנסה חודשי 270$
מחיר 42,000$
דירה מספר 12
תשואה 8,3%
החזר כספי 12,0 שנים
הכנסה חודשי 270$
מחיר 39,000$
דירה מספר 8
תשואה 14,6%
החזר כספי 6,9 שנים
הכנסה חודשי 600$
מחיר 105,000$
דירה מספר 7
תשואה 11,1%
החזר כספי 9,0 שנים
הכנסה חודשי 450$
מחיר 60,000$
דירה מספר 2
תשואה 11,5%
החזר כספי 8,7 שנים
הכנסה חודשי 250$
מחיר 34,500$
דירה מספר 1
תשואה 8,8%
החזר כספי 11,3 שנים
הכנסה חודשי 220$
מחיר 30,000$
Aston Hall
תשואה 11,6%
החזר כספי 8,6 שנים
הכנסה חודשי מ 870$
מחיר לדירה מ 89,760$
Kandinsky
תשואה 11,4%
החזר כספי 8,3 שנים
הכנסה חודשי מ 650$
מחיר לדירה מ 67,750$
Kadorr 48
תשואה 11,3%
החזר כספי 8,8 שנים
הכנסה חודשי מ 375$
מחיר לדירה מ 39,770$
Kontinent
תשואה 11 %
החזר כספי 9,1 שנים
הכנסה חודשי מ 260$
מחיר לדירה מ 22,357$
Emporium
תשואה 10,1%
החזר כספי 9,9 שנים
הכנסה חודשי מ 610$
מחיר לדירה מ 72,500$
Marininst
תשואה 11,8%
החזר כספי 8,5 שנים
הכנסה חודשי מ 290$
מחיר לדירה מ 29,750$
Platinum
תשואה 11,2%
החזר כספי 8,9 שנים
הכנסה חודשי מ 265$
מחיר לדירה מ 28,428$
Unity Towers
תשואה 11,5%
החזר כספי 8,7 שנים
הכנסה חודשי מ 300$
מחיר לדירה מ 24,770$