מדיניות הפרטיות

הסכמה לעיבוד נתונים אישיים של נושא המידע האישי

הנני פועל בזאת מרצוני ובעיניי, בעת פרסום (כניסה) של הנתונים האישיים שלי באתר של חברת “הכנות-אודסה”, ומספק לחברת “הכנות-אודסה”, מיקום: ישראל, חיפה, הדגסים 1, ( להלן המפעיל), הזכות (הסכמה) לעיבוד הנתונים האישיים שלי המפורטים בשאלון זה, ומסמכים אחרים (טפסים, שאלונים) שנמצאים באינטרנט בכתובת https://investpro-odessa.co.il (להלן – שאלון) ואני מאשר שאני נותן הסכמה כזו.

אני מאשר בזאת כי אני מכיר את מטרות עיבוד הנתונים האישיים שלי: עיבוד נתונים אישיים יבוצע על ידי המפעיל באינטרסים שלי, לרבות על מנת להציע לי שירותים, שירותים חדשים הניתנים על ידי המפעיל לצורך עריכת סקרים, שאלונים, פרסום ושיווק מחקרים אודות שירותים הניתנים על ידי המפעיל וכן למתן שירותי סמינריון (קורסים, הרצאות, הדרכות), באמצעות קשר ישיר איתי באמצעות אמצעי התקשורת המצוינים בשאלון עומד. זכות זו (הסכמה) ניתנת לביצוע פעולות ביחס לנתונים האישיים שלי הנחוצים ורצוי להשגת היעדים הנ”ל, לרבות, ללא הגבלה, איסוף, שיטתיות, הצטברות, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), שימוש, הפצה (העברה) (כולל העברה לאנשים המצוינים בשאלון זה), פרסונליזציה, חסימת והרס של נתונים אישיים, כלומר כל הנתונים המפורטים בשאלון זה. הנני מאשר כי הודיעו לי כי עיבוד נתונים אישיים מתבצע על ידי המפעיל בכל דרך, לרבות שימוש בכלי אוטומציה (כולל תוכנה) וללא שימוש בכלי אוטומציה (באמצעות מדיות מוחשיות שונות, כולל נייר). זכות זו (הסכמה) תקפה 75 שנים והיא ניתנת לביטול, אלא אם נקבע אחרת על ידי החקיקה הקיימת באוקראינה, על ידי שליחת הודעה בכתב למפעיל, אליו מועברים נתונים אישיים, בכתובות המצוינות לעיל.

הסכמה זו נחשבת מבוטלת לאחר 30 (שלושים) יום ממועד קבלת המפעיל הודעה בכתב על ביטול הסכמה זו. יום קבלת ההודעה אינו נכלל בתקופת השלושים (30) הימים. לנבדק האישי יש את הזכות להגן על זכויותיו ועל האינטרסים הלגיטימיים שלו, לרבות פיצוי בגין הפסדים ו (או) פיצוי בגין נזק לא ממוני בבית המשפט. לחץ כאן לקבלת מדיניות עיבוד הנתונים האישיים שלנו.

 

תקנה של מידע אישי

“תקנה למידע אישי (אישי)” זה (להלן – התקנה) חלה על כל יחסי המשתתפים הנובעים משימוש בשירותים ופונקציות הפלטפורמה “www.hashkaot-odessa.co.il” (להלן – הפלטפורמה) ) ומתייחס לכל מידע שמתקבל על פרטים וישויות משפטיות (משתמשים) המשתמשים בשירותים שצוינו.

השימוש בשירותים ובפונקציות של הפלטפורמה פירושו הסכמה ללא תנאי של כל המשתתפים עם תנאי תקנה זו. הכללים שנקבעו לעיבוד מידע אישי של משתמשים הם חובה לכל משתתפי הפלטפורמה. אי הסכמה עם תקנה זו, הן כולה והן בחלקה, היא סיבה ללא תנאי להפסקת השימוש בשירותים ופונקציות הפלטפורמה.

 

1. מידע אישי כולל:

 1.  מידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ההרשמה (השגת סיסמא / כניסה פרטנית ויצירת חשבון (חשבון));
 2. מידע שמספק המשתמש בעת השימוש בשירותים ופונקציות הפלטפורמה;
 3. מידע המועבר אוטומטית למערכת הפלטפורמה בעת השימוש בשירותיה ובפונקציות שלה באמצעות התוכנה המותקנת במכשיר המשתמש, למשל מידע על דפדפן המשתמש, כתובת ה- IP, קובצי ה- cookie וכו ‘.

 

2. בעת השימוש במידע אישי שירותי הפלטפורמה נעשים מהעקרונות הבאים:

 1. כל מידע, לרבות המידע המופיע בפסקה 1 לתקנות אלה, מסופק על ידי המשתמש בהתנדבות;
 2. המידע שמספק המשתמש אמין עד שיוכח אחרת;
 3. המשתמש אחראי באופן מלא לדיוק המידע שנמסר, לרבות בעניינים הקשורים לאישיותו המשפטית של המשתמש;
 4. המשתמש מודע לכל ההשלכות השליליות של מתן מידע לא חוקי או לא רלוונטי;
 5. שמירת מידע אישי (אישי) משימוש לא מורשה אפשרי רק במקרה של מאמצים משותפים של שירותי הפלטפורמה והמשתמש. שירותי הפלטפורמה נוקטים בכל האמצעים האפשריים כדי לשמור את המידע שצוין מחוץ לגישה המורשית, עם זאת, ברור כי אמצעים אלה אינם מספיקים אם המשתמש גם לא נוקט בכל האמצעים הדרושים לשמירת המידע.

 

3. המשתמש מספק והפלטפורמה מאחסנת את המידע שצוין עבור הדברים הבאים:

 1. זיהוי משתמש בעת השימוש בשירותים ופונקציות הפלטפורמה;
 2. זיהוי משתמש במקרה של כריתת הסכמים עם בעל הפלטפורמה או משתתפי הפלטפורמה;
 3. שליחת הודעות והודעות חשובות למשתמש על מנת להגן על האינטרסים של המשתמש;
 4. מסירת למשתמש ומידע וחומרים אחרים שעשויים להשתמש בהם לטובת המשתמש;
 5. שיפור איכות העבודה של השירותים והפונקציות של הרציף כדי לספק למשתמשים שירותים טובים יותר;
 6. לפתח שירותים ופונקציות חדשות העשויות להועיל למשתמש;
 7. לאיסוף נתונים על איכות השירותים הניתנים למשתמש;

 

4. המשתמש מספק, ואת הפלטפורמה מעבד ומשתמש במידע שהתקבל בסדר הבא:

 1. הפלטפורמה משתמשת רק במידע הדרוש אודות המשתמש;
 2. הפלטפורמה אינה אחראית לחיסיון המידע אם המשתמש באופן אישי או באמצעות נציג העביר את המידע לצדדים שלישיים, ללא קשר אם אנשים אלה פועלים במסגרת הפלטפורמה או במשאבי אינטרנט אחרים;
 3. לפלטפורמה הזכות להעביר מידע אם היא נובעת מדרישות החקיקה האוקראינית או הישראלית הנוכחית.

 

5. המשתמש נותן את הסכמתו לקבל הודעות פרסום מהחברה המכילות מודעות למוצרים ושירותים שנמכרו על ידי החברה ו / או שותפיה ו / או צדדים שלישיים אחרים לכתובת הדוא”ל ומספר הטלפון הנייד (כולל החשבונות המחוברים לה ב WhatsApp , שליחי Viber, טלגרם וכו ‘) שצוינו על ידי המשתמש במהלך תהליך ההרשמה, כמו גם כתובות דוא”ל ומספרי טלפון נייד אחרים (כולל החשבונות המחוברים אליהם ב- Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram וכו’), המדווחים על ידי משתמש החברה בהתאם למכשול להסכם זה, הסכם המיזוג. אם המשתמש מבקש מהחברה להפסיק להפיץ הודעות פרסום לכתובתו, החברה מתחייבת להפסיק באופן מיידי הפצה כזו ביחס למשתמש שהגיש בקשה לדרישה המתאימה.

6. לפלטפורמה יש את הזכות לסטות מכללי הסודיות והפגיעות במידע האישי של המשתמש, אם האחרון מפר את המסמכים החוקיים של הפלטפורמה או כל מקרה של גרעין כזה נדרש להגן על האינטרסים של צדדים שלישיים שזכויותיהם מופרות על ידי המשתמש.

7. הפלטפורמה נוקטת באמצעים ארגוניים וטכניים נחוצים ומספיקים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית או מקרית, הרס, שינוי, חסימת, העתקה, הפצה, וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות של צדדים שלישיים עימו.
הזכות לפלטפורמה לשנות באופן חד צדדי את תוכנה של תקנה זו עם תאריך התוקף של המהדורה החדשה. המהדורה החדשה של התקנה

8. נכנסת לתוקף מרגע שהיא מתפרסמת בעמודים הרלוונטיים של הפלטפורמה, אלא אם כן נקבעה אחרת על ידי המהדורה החדשה.

9. כל היחסים שמתעוררים בקשר לשימוש במידע אישי (אישי) מוסדרים על ידי החקיקה הקיימת באוקראינה וישראל.