בטיחות

התחלנו לבצע את כל התהליך של בחירת חפצים אטרקטיביים להשקעה, רכישתם וניהולם לטובת המשקיעים, על מנת להשיג הכנסה בטוחה וסדירה, לשמר ולהגדיל הון

עצמאות השקעות

בכל נכס אתה משקיע ובעלים. הרשמה מלאה בקדסטר. InvestPro מתחייב את כל העבודות מול דיירים, שירותים וסוכנויות ממשלתיות, ומספק דוח מפורט על כל הנושאים.

ביטוח

InvestPro מספקת ביטוח חפצים מפני נזק פיזי ואחר. השותפים בתוכניות הביטוח InvestPro הם “ביטוח פרטי”, “אודסראך”, “אוקראסיבבנק ביטוח” וחברות ביטוח גדולות אחרות באוקראינה. אם הנכס סובל, תקבל פיצוי השווה לסכום ההשקעה שלך

זכויות מובטחות

חוזים ברישיון ממלכתי, כמו גם הסכמי שכירות חוקיים, מאפשרים להבטיח השקעות ככל האפשר ולבצע חלוקה חוקית של הכנסות שכירות לאזרח בכל מדינה שהיא בכל מטבע על בסיס קבוע.

שליטה מלאה

סיפקנו שליטה מרבית על נתונים על כל אובייקט להשקעה. בחן את האובייקט לפני קבלת החלטה ונתח נתונים על הרווח שלך, כמו גם הוצאות, מיסים, הכנסה ברוטו והיוון של ההשקעות שלך.
אנו חושפים את הדיווחים של עורכי דין, שמאים וטכנאים בזמן אמת. דוח וחברות הערכה של חברת השקעות כל 6 חודשים

דירוג גבוה של חפצים

InvestPro מחליטה על בחירת נכס על בסיס מגוון קריטריונים, כמו גם מומחיותם של מומחים מוכרים ושחקנים מצליחים בשוק הנדל”ן, השקעה וביטוח

סיכונים נמוכים

על ידי השקעה בנדל”ן בחברת InvestPro, הסיכונים שלך ממוזערים.
InvestPro איננה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני הסיכון לאובדן רווחיות או ירידת ערך. אנו ממליצים לך להשקיע בנכסי נדל”ן שונים המיוצגים על ידי חברתנו על מנת לגוון את תיק העבודות שלך ולא לשאת בסיכונים הכרוכים בהתמקדות בנכס מסוים.

היועץ פיננסי אישי
יענה על שאלותיך